Category: Geo News

Aaj Kamran Khan Ke Saath(KPK Main Tehreek-e-Insaaf Ki Saakh Jaan Pakar Rahi Hai..!!) – 24th July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(KPK Main Tehreek-e-Insaaf Ki Saakh Jaan Pakar Rahi Hai..!!) – 24th July 2014

| July 24, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(KPK Main Tehreek-e-Insaaf Ki Saakh Jaan Pakar Rahi Hai..!!) – 24th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(PPP Ko Gair Jamhoori Tabdeeli Ka Waswasa Zyada Hai..!!) – 23rd July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(PPP Ko Gair Jamhoori Tabdeeli Ka Waswasa Zyada Hai..!!) – 23rd July 2014

| July 23, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(PPP Ko Gair Jamhoori Tabdeeli Ka Waswasa Zyada Hai..!!) – 23rd July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Pakistan Ki Poori Siasi Kayadat Beroon Mulk chutiyoon Per Hai…) – 22nd July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Pakistan Ki Poori Siasi Kayadat Beroon Mulk chutiyoon Per Hai…) – 22nd July 2014

| July 22, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Pakistan Ki Poori Siasi Kayadat Beroon Mulk chutiyoon Per Hai…) – 22nd July 2014

Read More

Khabar Yeh Hai (Loadshading And Unemployment) – 22nd July 2014

Khabar Yeh Hai (Loadshading And Unemployment) – 22nd July 2014

| July 22, 2014 | Reply

Khabar Yeh Hai (Loadshading And Unemployment) – 22nd July 2014

Read More

Jirga on Geo News (Yousuf Raza Gilani Exclusive…) – 19th July 2014

Jirga on Geo News (Yousuf Raza Gilani Exclusive…) – 19th July 2014

| July 19, 2014 | Reply

Jirga on Geo News (Yousuf Raza Gilani Exclusive…) – 19th July 2014

Read More

HumSub (Exclusive Interview Of Parvez Rasheed) – 19th July 2014

HumSub (Exclusive Interview Of Parvez Rasheed) – 19th July 2014

| July 19, 2014 | Reply

HumSub (Exclusive Interview Of Parvez Rasheed) – 19th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Hukumat Ka Aik Saal…Survey Kay Results Kya Kehte Hain…??) – 19th July 2014

Aapas ki Baat (Hukumat Ka Aik Saal…Survey Kay Results Kya Kehte Hain…??) – 19th July 2014

| July 19, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Hukumat Ka Aik Saal…Survey Kay Results Kya Kehte Hain…??) – 19th July 2014

Read More

Mere Mutabiq with Sohail Waraich – 19th July 2014

Mere Mutabiq with Sohail Waraich – 19th July 2014

| July 19, 2014 | Reply

Mere Mutabiq with Sohail Waraich – 19th July 2014

Read More

Hum Sub (Special Interview With Sheikh Rasheed) – 18th July 2014

Hum Sub (Special Interview With Sheikh Rasheed) – 18th July 2014

| July 18, 2014 | Reply

Hum Sub (Special Interview With Sheikh Rasheed) – 18th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Azadi March : Kya Hukumat Ke Paas Koi Hikmat-e-Amli Hai..??) – 18th July 2014

Aapas ki Baat (Azadi March : Kya Hukumat Ke Paas Koi Hikmat-e-Amli Hai..??) – 18th July 2014

| July 18, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Azadi March : Kya Hukumat Ke Paas Koi Hikmat-e-Amli Hai..??) – 18th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Lahore Main Dehshat Gardoon Ke Khilaaf Bara Action…) – 17th July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Lahore Main Dehshat Gardoon Ke Khilaaf Bara Action…) – 17th July 2014

| July 17, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Lahore Main Dehshat Gardoon Ke Khilaaf Bara Action…) – 17th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Pakistani Siasat Tu Zinda Baad..) – 15th July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Pakistani Siasat Tu Zinda Baad..) – 15th July 2014

| July 15, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Pakistani Siasat Tu Zinda Baad..) – 15th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Load Shedding Mein Izafa Khali Maufi Se Kaam Nahi Chale Ga..) – 14th July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Load Shedding Mein Izafa Khali Maufi Se Kaam Nahi Chale Ga..) – 14th July 2014

| July 14, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Load Shedding Mein Izafa Khali Maufi Se Kaam Nahi Chale Ga..) – 14th July 2014

Read More

Mere Mutabiq with Hassan Nisar – 14th July 2014

Mere Mutabiq with Hassan Nisar – 14th July 2014

| July 14, 2014 | Reply

Mere Mutabiq with Hassan Nisar – 14th July 2014

Read More

Hum Sub (Gaza Mein Israili Zulm Par Dunya Khamosh Kyun???) – 13th July 2014

Hum Sub (Gaza Mein Israili Zulm Par Dunya Khamosh Kyun???) – 13th July 2014

| July 13, 2014 | Reply

Hum Sub (Gaza Mein Israili Zulm Par Dunya Khamosh Kyun???) – 13th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Karachi Operation Inconclusive Who’s Responsible??) – 13th July 2014

Aapas ki Baat (Karachi Operation Inconclusive Who’s Responsible??) – 13th July 2014

| July 13, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Karachi Operation Inconclusive Who’s Responsible??) – 13th July 2014

Read More

Jirga on Geo News (American Journalist Stewcole Exclusive..) – 12th July 2014 REPEAT

Jirga on Geo News (American Journalist Stewcole Exclusive..) – 12th July 2014 REPEAT

| July 12, 2014 | Reply

Jirga on Geo News (American Journalist Stewcole Exclusive..) – 12th July 2014 REPEAT

Read More

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ne Azadi March Rokne Ke Liye Hikmat-e-Amli Bana Li Hai..??) – 12th July 2014

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ne Azadi March Rokne Ke Liye Hikmat-e-Amli Bana Li Hai..??) – 12th July 2014

| July 12, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ne Azadi March Rokne Ke Liye Hikmat-e-Amli Bana Li Hai..??) – 12th July 2014

Read More

Mere Mutabiq with Sohail Waraich – 12th July 2014

Mere Mutabiq with Sohail Waraich – 12th July 2014

| July 12, 2014 | Reply

Mere Mutabiq with Sohail Waraich – 12th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Aur Nawaz Sharif Ke Beech Sadiq Aur Amin Ki Jung Kon Jeetay Gah..??) – 11th July 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Aur Nawaz Sharif Ke Beech Sadiq Aur Amin Ki Jung Kon Jeetay Gah..??) – 11th July 2014

| July 11, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Aur Nawaz Sharif Ke Beech Sadiq Aur Amin Ki Jung Kon Jeetay Gah..??) – 11th July 2014

Read More

Mere Mutabiq with Iftikhar Ahmad – 11th July 2014

Mere Mutabiq with Iftikhar Ahmad – 11th July 2014

| July 11, 2014 | Reply

Mere Mutabiq with Iftikhar Ahmad – 11th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Nawaz Sharif Ka Daura Karachi…Metro Bus Service Ka Elaan Hogaya…) – 10th July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Nawaz Sharif Ka Daura Karachi…Metro Bus Service Ka Elaan Hogaya…) – 10th July 2014

| July 10, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Nawaz Sharif Ka Daura Karachi…Metro Bus Service Ka Elaan Hogaya…) – 10th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Imran Khan Badastoor Khamosh Hain..Bagair Nikah Ke Baiti..) – 9th July 201

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Imran Khan Badastoor Khamosh Hain..Bagair Nikah Ke Baiti..) – 9th July 201

| July 9, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Imran Khan Badastoor Khamosh Hain..Bagair Nikah Ke Baiti..) – 9th July 201

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Imran Khan Ab Bazaabta Tasdeeq Karein Ya Tardeed..) – 8th July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Imran Khan Ab Bazaabta Tasdeeq Karein Ya Tardeed..) – 8th July 2014

| July 8, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Imran Khan Ab Bazaabta Tasdeeq Karein Ya Tardeed..) – 8th July 2014

Read More

Jirga on Geo News (Shiraz Paracha Exclusive..) – 5th July 2014

Jirga on Geo News (Shiraz Paracha Exclusive..) – 5th July 2014

| July 5, 2014 | Reply

Jirga on Geo News (Shiraz Paracha Exclusive..) – 5th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Politician Ki Popularity…Survey Ke Result..!!) – 5th July 2014

Aapas ki Baat (Politician Ki Popularity…Survey Ke Result..!!) – 5th July 2014

| July 5, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Politician Ki Popularity…Survey Ke Result..!!) – 5th July 2014

Read More

Merey mutabiq with Sohail waraich – 5th July 2014

Merey mutabiq with Sohail waraich – 5th July 2014

| July 5, 2014 | Reply

Merey mutabiq with Sohail waraich – 5th July 2014

Read More

Mere Mutabiq with Iftikhar Ahmad – 4th July 2014

Mere Mutabiq with Iftikhar Ahmad – 4th July 2014

| July 4, 2014 | Reply

Mere Mutabiq with Iftikhar Ahmad – 4th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Long March Nahi Karain Geh Agar….) – 4th July 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Long March Nahi Karain Geh Agar….) – 4th July 2014

| July 4, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Long March Nahi Karain Geh Agar….) – 4th July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Chaudhry Nisar Kab Mutaharrik Honge..??) – 3rd July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Chaudhry Nisar Kab Mutaharrik Honge..??) – 3rd July 2014

| July 3, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Chaudhry Nisar Kab Mutaharrik Honge..??) – 3rd July 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Koi Hai Jo Gullu Butt Ke Director Ko Chupa Raha Hai..!!) – 2nd July 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Koi Hai Jo Gullu Butt Ke Director Ko Chupa Raha Hai..!!) – 2nd July 2014

| July 2, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Koi Hai Jo Gullu Butt Ke Director Ko Chupa Raha Hai..!!) – 2nd July 2014

Read More

Ex Law Minister Rana Sanaullah Exclusive Interveiw With Sohail Warraich – 29th June 2014

Ex Law Minister Rana Sanaullah Exclusive Interveiw With Sohail Warraich – 29th June 2014

| June 29, 2014 | Reply

Ex Law Minister Rana Sanaullah Exclusive Interveiw With Sohail Warraich – 29th June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Pervez Rasheed Response Imran Khan Allegations) – 29th June 2014

Aapas ki Baat (Pervez Rasheed Response Imran Khan Allegations) – 29th June 2014

| June 29, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Pervez Rasheed Response Imran Khan Allegations) – 29th June 2014

Read More

Jirga on Geo News (Aftab Ahmad Khan Sherpao Exclusive..) – 28th June 2014

Jirga on Geo News (Aftab Ahmad Khan Sherpao Exclusive..) – 28th June 2014

| June 28, 2014 | Reply

Jirga on Geo News (Aftab Ahmad Khan Sherpao Exclusive..) – 28th June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke Mutalbat Kitne Jaiz..??) – 28th June 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke Mutalbat Kitne Jaiz..??) – 28th June 2014

| June 28, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke Mutalbat Kitne Jaiz..??) – 28th June 2014

Read More