Category: Aapas Ki Baat With Najam Sethi

Aapas ki Baat (Another Character Of Azadi,Inqlaab March Exposed By Najam Sethi..!!) – 6th September 2014

Aapas ki Baat (Another Character Of Azadi,Inqlaab March Exposed By Najam Sethi..!!) – 6th September 2014

| September 6, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Another Character Of Azadi,Inqlaab March Exposed By Najam Sethi..!!) – 6th September 2014

Read More

Aapas ki Baat (Special Transmission) – 5th September 2014

Aapas ki Baat (Special Transmission) – 5th September 2014

| September 5, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Special Transmission) – 5th September 2014

Read More

Aapas ki Baat (Special Transmission)7pm to 9pm – 23rd August 2014

Aapas ki Baat (Special Transmission)7pm to 9pm – 23rd August 2014

| August 23, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Special Transmission)7pm to 9pm – 23rd August 2014 PART 2

Read More

Aapas ki Baat (Special Transmission)8pm to 9pm – 22nd August 2014

Aapas ki Baat (Special Transmission)8pm to 9pm – 22nd August 2014

| August 22, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Special Transmission)8pm to 9pm – 22nd August 2014

Read More

Aapas ki Baat (Special Transmission)7pm to 8pm – 22nd August 2014

Aapas ki Baat (Special Transmission)7pm to 8pm – 22nd August 2014

| August 22, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Special Transmission)7pm to 8pm – 22nd August 2014

Read More

Aapas ki Baat (Revolution March First Or Freedom March??) – 10th August 2014

Aapas ki Baat (Revolution March First Or Freedom March??) – 10th August 2014

| August 10, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Revolution March First Or Freedom March??) – 10th August 2014a

Read More

Aapas ki Baat (Kya Hukumat To Tamam Siasi Parties Ki Himayat Hasil Hai..??) – 9th August 2014

Aapas ki Baat (Kya Hukumat To Tamam Siasi Parties Ki Himayat Hasil Hai..??) – 9th August 2014

| August 9, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Hukumat To Tamam Siasi Parties Ki Himayat Hasil Hai..??) – 9th August 2014

Read More

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Saniha Model Town Ke Baad Ek Aur Galti Karne Jarahi Hai..??) – 8th August 2014

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Saniha Model Town Ke Baad Ek Aur Galti Karne Jarahi Hai..??) – 8th August 2014

| August 8, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Saniha Model Town Ke Baad Ek Aur Galti Karne Jarahi Hai..??) – 8th August 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Or Tahir Ul Qadri Agenda Is Same.!!) – 3rd August 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Or Tahir Ul Qadri Agenda Is Same.!!) – 3rd August 2014

| August 3, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Or Tahir Ul Qadri Agenda Is Same.!!) – 3rd August 2014

Read More

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ke Din Gine Ja Chuke Hain..??) – 2nd August 2014

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ke Din Gine Ja Chuke Hain..??) – 2nd August 2014

| August 2, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ke Din Gine Ja Chuke Hain..??) – 2nd August 2014

Read More

Aapas ki Baat (Kya Azadi March Ki Zimedar Khud PMLN Hai..??) – 1st August 2014

Aapas ki Baat (Kya Azadi March Ki Zimedar Khud PMLN Hai..??) – 1st August 2014

| August 1, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Azadi March Ki Zimedar Khud PMLN Hai..??) – 1st August 2014

Read More

Aapas ki Baat (PCB Move To Give AJK Regional Status Good For Game) – 27th July 2014

Aapas ki Baat (PCB Move To Give AJK Regional Status Good For Game) – 27th July 2014

| July 27, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (PCB Move To Give AJK Regional Status Good For Game) – 27th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Kya Dhandli Se Mutaliq PTI Ka Mauqif, Durust Hai..??) – 26th July 2014

Aapas ki Baat (Kya Dhandli Se Mutaliq PTI Ka Mauqif, Durust Hai..??) – 26th July 2014

| July 26, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Dhandli Se Mutaliq PTI Ka Mauqif, Durust Hai..??) – 26th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Hukumat Ka Aik Saal…Survey Kay Results Kya Kehte Hain…??) – 19th July 2014

Aapas ki Baat (Hukumat Ka Aik Saal…Survey Kay Results Kya Kehte Hain…??) – 19th July 2014

| July 19, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Hukumat Ka Aik Saal…Survey Kay Results Kya Kehte Hain…??) – 19th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Azadi March : Kya Hukumat Ke Paas Koi Hikmat-e-Amli Hai..??) – 18th July 2014

Aapas ki Baat (Azadi March : Kya Hukumat Ke Paas Koi Hikmat-e-Amli Hai..??) – 18th July 2014

| July 18, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Azadi March : Kya Hukumat Ke Paas Koi Hikmat-e-Amli Hai..??) – 18th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Karachi Operation Inconclusive Who’s Responsible??) – 13th July 2014

Aapas ki Baat (Karachi Operation Inconclusive Who’s Responsible??) – 13th July 2014

| July 13, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Karachi Operation Inconclusive Who’s Responsible??) – 13th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ne Azadi March Rokne Ke Liye Hikmat-e-Amli Bana Li Hai..??) – 12th July 2014

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ne Azadi March Rokne Ke Liye Hikmat-e-Amli Bana Li Hai..??) – 12th July 2014

| July 12, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Hukumat Ne Azadi March Rokne Ke Liye Hikmat-e-Amli Bana Li Hai..??) – 12th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Aur Nawaz Sharif Ke Beech Sadiq Aur Amin Ki Jung Kon Jeetay Gah..??) – 11th July 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Aur Nawaz Sharif Ke Beech Sadiq Aur Amin Ki Jung Kon Jeetay Gah..??) – 11th July 2014

| July 11, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Aur Nawaz Sharif Ke Beech Sadiq Aur Amin Ki Jung Kon Jeetay Gah..??) – 11th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Politician Ki Popularity…Survey Ke Result..!!) – 5th July 2014

Aapas ki Baat (Politician Ki Popularity…Survey Ke Result..!!) – 5th July 2014

| July 5, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Politician Ki Popularity…Survey Ke Result..!!) – 5th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Long March Nahi Karain Geh Agar….) – 4th July 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Long March Nahi Karain Geh Agar….) – 4th July 2014

| July 4, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Long March Nahi Karain Geh Agar….) – 4th July 2014

Read More

Aapas ki Baat (Pervez Rasheed Response Imran Khan Allegations) – 29th June 2014

Aapas ki Baat (Pervez Rasheed Response Imran Khan Allegations) – 29th June 2014

| June 29, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Pervez Rasheed Response Imran Khan Allegations) – 29th June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke Mutalbat Kitne Jaiz..??) – 28th June 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke Mutalbat Kitne Jaiz..??) – 28th June 2014

| June 28, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke Mutalbat Kitne Jaiz..??) – 28th June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Pakistan Is Now Big Four..!!) – 27th June 2014

Aapas ki Baat (Pakistan Is Now Big Four..!!) – 27th June 2014

| June 27, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Pakistan Is Now Big Four..!!) – 27th June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Dr.Tahir Ul Qadri Arrival..!!) – 22nd June 2014

Aapas ki Baat (Dr.Tahir Ul Qadri Arrival..!!) – 22nd June 2014

| June 22, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Dr.Tahir Ul Qadri Arrival..!!) – 22nd June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Altaf Hussain Ka Mustaqbil Kya Hogah..??) – 6th June 2014

Aapas ki Baat (Altaf Hussain Ka Mustaqbil Kya Hogah..??) – 6th June 2014

| June 6, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Altaf Hussain Ka Mustaqbil Kya Hogah..??) – 6th June 2014

Read More

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Altaf Hussain London Main Giriftaar..MQM Ke Liye Mushkil Ghari..!!) – 3rd June 2014

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Altaf Hussain London Main Giriftaar..MQM Ke Liye Mushkil Ghari..!!) – 3rd June 2014

| June 3, 2014 | Reply

Aaj Kamran Khan Ke Saath(Altaf Hussain London Main Giriftaar..MQM Ke Liye Mushkil Ghari..!!) – 3rd June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Did Nawaz Goverment Targeting PPP For His State Of Belief??) – 1st June 2014

Aapas ki Baat (Did Nawaz Goverment Targeting PPP For His State Of Belief??) – 1st June 2014

| June 1, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Did Nawaz Goverment Targeting PPP For His State Of Belief??) – 1st June 2014

Read More

Aapas ki Baat (Nawaz Modi Mulaqat..Faslay Kum Huye Ya Barh Gaye..??) – 30th May 2014

Aapas ki Baat (Nawaz Modi Mulaqat..Faslay Kum Huye Ya Barh Gaye..??) – 30th May 2014

| May 30, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Nawaz Modi Mulaqat..Faslay Kum Huye Ya Barh Gaye..??) – 30th May 2014

Read More

Aapas ki Baat (Jang Aur Geo..Insaaf Ki Muntazir..!!) – 24th May 2014

Aapas ki Baat (Jang Aur Geo..Insaaf Ki Muntazir..!!) – 24th May 2014

| May 24, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Jang Aur Geo..Insaaf Ki Muntazir..!!) – 24th May 2014

Read More

Aapas ki Baat (Kya Nawaz Sharif Modi Ki Dawat Par India Jayen Geh..??) – 23rd May 2014

Aapas ki Baat (Kya Nawaz Sharif Modi Ki Dawat Par India Jayen Geh..??) – 23rd May 2014

| May 23, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Kya Nawaz Sharif Modi Ki Dawat Par India Jayen Geh..??) – 23rd May 2014

Read More

Aapas ki Baat-(Geo Aaj bhi Nishane par)-18th April 2014

Aapas ki Baat-(Geo Aaj bhi Nishane par)-18th April 2014

| May 18, 2014 | Reply

Aapas ki Baat-(Geo Aaj bhi Nishane par)-18th April 2014

Read More

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke GEO Per Khokley ilzamaat Ki Wohi Ratt..!!) – 17th May 2014

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke GEO Per Khokley ilzamaat Ki Wohi Ratt..!!) – 17th May 2014

| May 17, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Imran Khan Ke GEO Per Khokley ilzamaat Ki Wohi Ratt..!!) – 17th May 2014

Read More

Aapas ki Baat-(Kya nayi IGI banane ki tayari ki ja rahe hy…??)-16th May 2014

Aapas ki Baat-(Kya nayi IGI banane ki tayari ki ja rahe hy…??)-16th May 2014

| May 16, 2014 | Reply

Aapas ki Baat-(Kya nayi IGI banane ki tayari ki ja rahe hy…??)-16th May 2014

Read More

Aapas ki Baat (Dhandeeli Ke Khilaaf Dharna Kitna Khamyab??) – 11th May 2014

Aapas ki Baat (Dhandeeli Ke Khilaaf Dharna Kitna Khamyab??) – 11th May 2014

| May 11, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Dhandeeli Ke Khilaaf Dharna Kitna Khamyab??) – 11th May 2014

Read More

Aapas ki Baat (Sazishon Ki Handi Tayyar..Hukumat Kya Soch Rahi Hai..??) – 10th May 2014

Aapas ki Baat (Sazishon Ki Handi Tayyar..Hukumat Kya Soch Rahi Hai..??) – 10th May 2014

| May 10, 2014 | Reply

Aapas ki Baat (Sazishon Ki Handi Tayyar..Hukumat Kya Soch Rahi Hai..??) – 10th May 2014

Read More