Category: Hum Sab Umeed Se Hain

Hum Sab Umeed Say Hain Repeat –3rd August 2014

Hum Sab Umeed Say Hain Repeat –3rd August 2014

| August 3, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain Repeat –3rd August 2014

Read More

Hum Sub (Gaza Mein Israili Zulm Par Dunya Khamosh Kyun???) – 13th July 2014

Hum Sub (Gaza Mein Israili Zulm Par Dunya Khamosh Kyun???) – 13th July 2014

| July 13, 2014 | Reply

Hum Sub (Gaza Mein Israili Zulm Par Dunya Khamosh Kyun???) – 13th July 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 27th May 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 27th May 2014

| May 28, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 27th May 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 19th May 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 19th May 2014

| May 20, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 19th May 2014 by

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain Repeat – 18th May 2014

Hum Sab Umeed Say Hain Repeat – 18th May 2014

| May 18, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain Repeat – 18th May 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 12th May 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 12th May 2014

| May 13, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 12th May 2014 by

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 5th May 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 5th May 2014

| May 6, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 5th May 2014 by AwaizPunjani

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 28th April 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 28th April 2014

| April 29, 2014 | Reply

HumSubUmeedSeyHain28Apr2014 by awaztoday101

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain-(Parody of Faisal Raza Abidi, Pervez Musharraf and much more)-27th April 2014

Hum Sab Umeed Say Hain-(Parody of Faisal Raza Abidi, Pervez Musharraf and much more)-27th April 2014

| April 27, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain-(Parody of Faisal Raza Abidi, Pervez Musharraf and much more)-27th April 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 14th April 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 14th April 2014

| April 15, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 14th April 2014 HumSubUmeedSeyHain14Apr2014 by awaztoday101

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain-13th April 2014

Hum Sab Umeed Say Hain-13th April 2014

| April 13, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain-13th April 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 7th April 2014

Hum Sab Umeed Say Hain – 7th April 2014

| April 8, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 7th April 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 23rd March 2014 Repeat

Hum Sab Umeed Say Hain – 23rd March 2014 Repeat

| March 23, 2014 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 23rd March 2014 Repeat

Read More

Hum Sub (Mustakbil ke Maymar. Haadson Ka Shikaar) – 17th January 2014

Hum Sub (Mustakbil ke Maymar. Haadson Ka Shikaar) – 17th January 2014

| January 17, 2014 | Reply

Hum Sub (Mustakbil ke Maymar. Haadson Ka Shikaar) – 17th January 2014

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 25th December 2013 REPEAT

Hum Sab Umeed Say Hain – 25th December 2013 REPEAT

| December 26, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 25th December 2013 REPEAT

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 3rd December 2013

Hum Sab Umeed Say Hain – 3rd December 2013

| December 3, 2013 | Reply

Watch a fresh episode of Geo News Hilarious political comedy show Hum Sab Umeed Say Hain.

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 28th November 2013

Hum Sab Umeed Say Hain – 28th November 2013

| November 28, 2013 | Reply

Watch a fresh episode of Geo News Hilarious political comedy show Hum Sab Umeed Say Hain

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 19th November 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 19th November 2013

| November 20, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 19th November 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 18th November 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 18th November 2013

| November 19, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 18th November 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 12th November 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 12th November 2013

| November 13, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 12th November 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 11th November 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 11th November 2013

| November 12, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 11th November 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 7th November 2013 REPEAT

Hum Sab Umeed Se Hein – 7th November 2013 REPEAT

| November 7, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 7th November 2013 REPEAT

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 5th November 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 5th November 2013

| November 6, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 5th November 2013

Read More

Hum Sub ( Hum Kisi Se Kam Nhi!!) 19th October 2013

Hum Sub ( Hum Kisi Se Kam Nhi!!) 19th October 2013

| October 19, 2013 | Reply

Hum Sub ( Hum Kisi Se Kam Nhi!!) 19th October 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 11th October 2013 REPEAT

Hum Sab Umeed Se Hein – 11th October 2013 REPEAT

| October 11, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 11th October 2013 REPEAT

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 7th October 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 7th October 2013

| October 8, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 7th October 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 2nd October 2013 REPEAT

Hum Sab Umeed Se Hein – 2nd October 2013 REPEAT

| October 3, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 2nd October 2013 REPEAT

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 1st October 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 1st October 2013

| October 2, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 1st October 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 24th September 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 24th September 2013

| September 25, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 24th September 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 17th June 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 17th June 2013

| June 17, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 17th June 2013

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 9th June 2013

Hum Sab Umeed Say Hain – 9th June 2013

| June 9, 2013 | Reply

Watch a fresh episode of Geo News Hilarious political comedy show Hum Sab Umeed Say Hain.

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 5th June 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 5th June 2013

| June 5, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 5th June 2013

Read More

Hum Sab Umeed Say Hain – 3rd June 2013

Hum Sab Umeed Say Hain – 3rd June 2013

| June 3, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Say Hain – 3rd June 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 29th May 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 29th May 2013

| May 29, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 29th May 2013

Read More

Hum Sab Umeed Se Hein – 28th May 2013

Hum Sab Umeed Se Hein – 28th May 2013

| May 28, 2013 | Reply

Hum Sab Umeed Se Hein – 28th May 2013

Read More